POD NACISKIEM RUCHU

Uchwalona pod naciskiem ruchu robotniczego ustawa o reformie wyborczej z 1867 r. rozszerzyła zakres podmiotowy prawa wyborczego na warstwę lepiej wynagradzanych robotników. Korzystając z ograniczonych praw po­litycznych, związki zawodowe jeszcze w tym samym roku doprowa­dziły do nowelizacji ustawy „o panu i słudze” (prawo o najmie) i — w efekcie — do usunięcia z niej postanowień najbardziej godzących w interesy robotnicze.Konieczność skoordynowania działań różnych związków zawodo­wych doprowadziła do utworzenia w Londynie w 1860 r. komisji porozumiewawczej związków pod nazwą Londyńskiej Rady Zawo­dowej (London Trades Council). Przeciwnicy nazwali ją później „kliką”, szerzej zaś przyjęła się jej potoczna nazwa: „junta”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!