POCZYNIONE OBSERWACJE

Obser­wacje poczynione na gruncie praktyki w ostatnich dziesięcioleciach potwierdzają trafność tego spostrzeżenia. Okazuje się bowiem, iż ograniczenie udziału związków zawodowych w realizacji państwowej polityki gospodarczo-społecznej tylko do wyżej wymienionych płaszczyzn oddziaływania prowadzi w efekcie Ido większych ofiar i wymaga dalszych wyrzeczeń od świata pracy.Proklamowana przez rząd labourzystowski w grudniu 1964 r. „polityka dochodów” (incomes policy) stanowi dobitny przykład takiej praktyki. Związki zawodowe zadeklarowały swój udział w rea­lizacji tej polityki, spodziewając się, że zapewni ona ochronę inte­resów nisko wynagradzanych robotników — jak to podkreślała labourzystowska propaganda.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!