PO ZJEDNOCZENIU CENTRAL

Po zjednoczeniu obu cen­tral, wskutek umacniania się jedności w klasie robotniczej i nadziei związanych z wyborczym zwycięstwem Frontu Ludowego w maju 1936 r., liczebność CGT wzrosła do niemal 4 min członków w 1937 r. W 1938 r., po podpisaniu przez Francję układów monachijskich oraz po rozpadzie koalicji Frontu Ludowego i załamaniu się strajku po­wszechnego z 30 listopada 1938 r., który zorganizowała CGT, jej liczebność spadła o XU. W następstwie podsycania przez prawicę na­strojów antykomunistycznych pogłębiały się podziały i rozbieżności wśród mas członkowskich. W atmosferze wzmagających się represji przeciwko FPK doszło do usunięcia komunistów z CGT. W rezulta­cie tego faktu 18 września 1939 r. po raz drugi w szeregach CGT do­szło do rozłamu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!