PIERWSZA ORGANIZACJA ZAWODOWA

W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. powstały też związki zawodowe o inspiracji katolickiej i tzw. „żółte” związki zawodowe, głoszące za­sadę solidaryzmu społecznego. Pierwsza organizacja zawodowa o cha­rakterze katolickim powstała w 1885 r., dalszy rozwój chrześcijań­skiego ruchu związkowego nastąpił po ogłoszeniu w 1891 r. papie­skiej encykliki Rerum novarum. Główną bazą działania tych związ­ków, wówczas jeszcze rozproszonych i skupiających niewielu człon­ków, były drobne przedsiębiorstwa. Pierwsze „żółte” związki zawodowe powstawały w 1887 r. Przy ich pomocy burżuazja próbowała pozyskać górne warstwy klasy ro­botniczej. Związki te przyjmowały ideę współpracy klas, odrzucały metodę walki strajkowej. W 1904 r. powstała Federacja Żółtych Związków Zawodowych Francji (Federation des Syndicats Jaunes de France), zrzeszająca wówczas 322 tys. członków w 269 organizacjach.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!