PERFEKCYJNE SFORMUŁOWANIE

Podobnie, gdy mamy rozwiązać jakiś nowy problem, napisać odpowiedni program, zastanawiamy się najpierw nad tym co chcemy-rozwiązać, co nasz program ma robić. Możemy powiedzieć, że rozumiemy problem, kiedy wiemy jakiego rodzaju mamy dane, oraz jakie wyniki chcielibyśmy otrzy­mać dla określonych’danych. Tak więc wygodnym i naturalnym sposo­bem definiowania problemów jest ich przedstawienie w postaci relacji między wejściem a wyjściem. Taki opis problemów abstrahuje od budowy komputera i sposobu jego działania. Możemy go stosować równie dobrze do problemów, które będą rozwiązywane bez pomocy komputera.Precyzyjnie sformułowane opisy problemów nazywa się często specyfi­kacjami.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!