PEŁNY ZAKRES

Pełny zakres wymienionych funkcji spotykamy dopiero w ostatnim schemacie graficznym, który przedstawia funkcjonowanie rynku konsu­menta w wersji rozwiniętej . Zwraca tu uwagą przede wszystkim istotna zmiana w usytuowaniu elementu marketingu, który zyskuje rangę nadrzędną oraz miano aktywnego, głównie z powodu wymuszenia na pro­ducentach reorientacji ich polityki wytwórczej i dystrybucyjnej, opartej na rozpoznawaniu rzeczywistych potrzeb konsumentów.Wersja rozwinięta przedstawia model zintegrowany, funkcjonujący w zamkniętym obiegu wzajemnych sprzężeń wewnętrznych między czterema wyróżnionymi elementami. Trzy z nich, tj. wytwarzanie, rozpowszechnia­nie i użytkowanie łączy klasyczne ukierunkowanie więzi, rozbudowane sprzężenia zwrotne natomiast mogą się odbywać wyłącznie za pośred­nictwem procesów marketingowych, ‚reprezentujących rynek w dosłow­nym znaczeniu ekonomicznymi.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!