PARY ARGUMENTÓW

Za pomocą rekursji i notacji pierwszy-reszta możemy zdefiniować rela­cję. „element”. Jest to co prawda relacja dostarczana-już w. języku programowania, a więc możemy się nią posługiwać bez jej definiowania, jednak definicja..relacji element jest .prosta i ciekawa jako przykład użycia rekursji. Podamy, szczegółowo tok rozumowania prowadzący do zdefiniowania tej relacji i omówimy .jej użycie.Przypomnijmy, że relacja „element” ma mieć dwa, argumenty, z któ­rych pierwszy jest obiektem, drugi zaś listą.   Dla danej pary argumentów relacja ma zachodzić, tzn. być prawdziwa, jeżeli X jest elementem listy L.  Zastanówmy się, co to znaczy, że obiekt X jest jednym z elementów listy L. Znaczy to, że X jest pierwszym albo drugim, albo trzecim itd. elementem listy L. Inaczej mówiąc; X jest pierwszym elementem listy L albo X jest elementem reszty z listy L. Po to, by stwierdzić, że X jest elementem reszty z L możemy użyć ponownie relacji „element”, z tym że argumentami będą teraz X i reszta z L.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!