PARAMETRYZACJA

Listy w tych problemach są co prawda różnej długości, raz 3-, raz 4-elementowe, jednak notacja pierwszy-reszta pozwala nam na zapis listy dowolnej długości. Rekursja pozwala natomiast na uniezależ­nienie sposobu rozwiązania problemu od długości listy, chętnie więc z niej w tym celu korzystamy. Parametryzacja w naszym przypadku sprowadzała się do użycia w den- nicji relacji „element” nie argumentów stałych, lecz zmiennych. W przy­padku listy posłużyliśmy się niejako podwójną zmienną, korzystając z notacji pierwszy-reszta. Parametryzacji używaliśmy ^ już zresztą wcze­śniej, np. w definicjach relacji „niższy-od” oraz „silnia .Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną, zapewne już całkiem oczywistą rzecz. Parokrotne użycie tego samego symbolu jako zmiennej w tym samym zdaniu definicji relacji, jak np. dwukrotne użycie X .

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!