OŻYWIENIE DZIAŁALNOŚCI

Rok 1929 przyniósł pewne ożywienie działalności związków za­wodowych, ale wielki kryzys gospodarczy w latach 1929—1933 za­miast energicznej akcji ruchu związkowego, jak to było podczas poprzednich kryzysów, spowodował dalsze osłabienie aktywąości związkowej. Taka sytuacja utrzymała się w związkach zawodowych aż do wybuchu drugiej wojny światowej. J. Kuczyński, zajmujący się brytyjskim ruchem robotniczym, pisał na ten temat: „Po kry­zysie 1929—1932 nastąpiła sytuacja bez precedensu w ruchu straj­kowym poprzedniego pokolenia: przez 7 kolejnych lat nie było ani jednego strajku z udziałem stu tysięcy lub więcej robotników. Od­nosiło się wrażenie, że robotnicy angielscy zapomnieli, jak się straj­kuje, że angielskiemu ruchowi robotniczemu zadano śmiertelny cios. W tym smutnym stanie tkwił angielski ruch związkowy aż do po­czątku drugiej wojny światowej”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!