OSTATECZNY MODEL

Ostatecznie więc w modelu komputeryzacji przedsięwzięć go­spodarczych mamy do czynienia z następującym -uporządkowaniem przyczynowo-skutkowym: określone przedsięwzięcie ekonomiczne Wywo­łuje określoną potrzebę informacyjną, którą zaspokaja określony produkt informatyczny.Z uwagi na trudność ścisłego, a zarazem wystarczająco uniewersalnego zdefiniowania pojęcia produktu informatycznego, zaproponujemy nastę­pującą sekwencję terminologiczną:’ 1) samo pojęcie produktu informa­tycznego odnosimy do sformalizowanego zapisu dowolnej potrzeby in­formacyjnej obiektu gospodarczego, 2) zapis tej potrzeby musi być do­konany w języku i- postaci**’akceptowanej’ oraz przetworzonej przez komputerowe środki programowo-sprzętowe, 3) wszystkie czynności prze­twarzania są wykonywane’ za pomocą stosownych procesów’ (procedur) technologicznych, 4) rezultatem tych działań jest ‘ wytwór użytkowy, zwykle wielokrotnego zastosowania.

 

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!