OSTATECZNE UZNANIE

Lata 1825—1875 są zatem w dziejach brytyjskiego ruchu związko­wego okresem walki związków o umocnienie prawnych podstaw swego istnienia i działalności.Państwo ostatecznie uznało związki w 1871 r., kiedy to Izba Gmin uchwaliła ustawę o związkach zawodowych, umacniającą prawne podstawy działania tego ruchu. Ustawa przyznała związkom osobo­wość prawną, uznając je za stowarzyszenia dążące do „osiągania legalnych celów legalnymi środkami”, i wprowadziła instytucję urzędowej rejestracji związków na prawach spółek akcyjnych, roz­ciągając w ten sposób ochronę prawną na związkowe fundusze. Na mocy ustawy związki zostały zwolnione od odpowiedzialności materialnej za straty wyrządzone przedsiębiorcom wskutek straj­ków. Równocześnie jednak do ustawodawstwa karnego wniesiono poprawkę, której mocą zostało ograniczone prawo pikietowania zakładów podczas akcji strajkowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!