ORGANIZACJA SYSTEMÓW

Należy jednak zwrócić uwagę, że organizacja takich systemów wymaga dysponowania stosowną technologią: możliwością gromadzenia i opero­wania w czasie rzeczywistym dużymi zbiorami danych, dialogowego dostępu do tych danych, aktualizacji danych nadążającej za przebiegiem procesu produkcyjnego.  Uzyskanie takich możliwości wiąże się z dysponowaniem rozbudowaną konfiguracją systemu komputerowego (instalacja wielodostępna z . inte­ligentnymi urządzeniami końcowymi zainstalowanymi wprost na stano­wiskach pracy użytkowników), ze specjalnym podejściem do organizacji zbiorów (bazy danych scentralizowane i rozproszone), z przygotowaniem użytkowników do samodzielnego korzystania z komputera (konieczność opracowania programów dialogowych przygotowanych do ich użytkowa­nia przez nieinformatyków), z perspektywicznym opracowywaniem za­równo instalacji sprzętowej,. jak i oprogramowania (system musi być łatwo rozszerzalny do nowych funkcji i zadań, a adaptacje funkcji istnie­jących muszą być dokonywane na bieżąco bez przerywania ustalonego toku przetwarzania).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!