ORGANIZACJA i STRUKTURA BRYTYJSKIEGO RUCHU ZWIĄZKOWEGO

Ustawodawstwo brytyjskie określa związki zawodowe jako orga­nizacje społeczne skupiające wszystkich lub większość pracowników danej branży, których głównym celem działania jest przede wszy­stkim regulowanie stosunków między pracownikami a pracodawca­mi, między pracownikami a związkami pracodawców lub między pracodawcami a związkami zawodowymi bądź ich federacjami. W myśl tej definicji za związek zawodowy może zostać uznana każda organizacja, która dowiedzie, że prowadzi między innymi działalność w tej sferze.Status prawny związków zawodowych normują: ustawa o  związkach zawodowych i stosunkach pracy (Trades Union and La­bour Relations Act, 1974 and 1976) oraz ustawa o ochronie zatrudnie­nia (Employment Protection Act, 1975)

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!