ORGAN WYKONAWCZY

Organem wykonawczym Rady Generalnej TUC jest Sekretariat, na którego czele stoi pochodzący z wyboru sekretarz generalny, odpo­wiedzialny przed zjazdem TUC za działalność Sekretariatu (obecnie tę funkcję sprawuje od 1974 r. Lionel Muiray).W większości związków oprócz organizacji oddziałowych istnieją organizacje regionalne — regionalne komitety wykonawcze, wybiera­ne przez organizacje oddziałowe lub mianowane przez ogólnokrajowe związkowe komitety wykonawcze — oraz regionalni działacze związ­kowi, odpowiedzialni za sprawy związków zawodowych danego regio­nu. Centralnym organem wykonawczym związku zawodowego jest Krajowy Komitet Wykonawczy (National Executive Committęe), złożony z członków wybieranych na konferencjach delegatów związ­ku.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!