OPRÓCZ KWESTII PŁAC

Oprócz kwestii płac, czasu pracy, za­trudnienia, nauczania zawodu przedmiotem obrad były również takie problemy, jak rozwój regionów i branż, inwestycji i struktury zarzą­dzania, ogólnej linii społeczno-ekonomicznej polityki rządu. Coraz częściej joodejmowano kwestie rozszerzenia własności społecznej w różnych gałęziach gospodarki, wprowadzenia elementów kontroli robotniczej oraz zmiany w proporcjach podziału dochodów na ko­rzyść uboższych warstw ludności — na równi ze sprawą konieczno­ści wypracowania skutecznego programu walki o realizację tych za­mierzeń .W zakończeniu swych rozważań na temat brytyjskich związków zawodowych B. Piczugin pisał: „Analiza ruchu robotniczego i związ­kowego w Wielkiej Brytanii świadczy o wzroście roli związków za­wodowych w walce ludzi pracy przeciw wszechwładzy monopoli oraz antyrobotniczej polityce kół rządzących tego kraju”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!