OKRES KONFLIKTÓW

Wydarzenia, które nastąpiły podczas pierwszej wojny światowej tuż po jej zakończeniu, przyczyniły się do dalszego zdynamizowa­nia brytyjskiego ruchu robotniczego. Był to okres wielkich konflik­tów społecznych i politycznych: fascynacja dwiema rewolucjami rosyjskimi w 1917 r.; okres rewolucyjnego wrzenia w Europie Środ­kowej w latach 1918—1920; rewolucja w Niemczech; powstanie w 1919 r. republiki rad w Bawarii i na Węgrzech — te wszystkie wydarzenia sprzyjały radykalizacji również brytyjskich mas robot­niczych. Zorganizowany w 1919 r. przez liczne związki zawodowe oraz socjalistów i komunistów ruch ludowy pod hasłem Ręce precz od Rosji! (Hands off Russia!) wyłonił tzw. komitety działania, będące wyrazem rewolucyjnego sprzeciwu wobec imperialistycznej interwencji w Rosji Radzieckiej.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!