OGRANICZENIE PRAW RUCHU

Do ograniczenia praw ruchu związkowego zmierzały również postulaty rządu labourzystowskiego w sprawie zastosowa­nia sankcji karnych przeciwko strajkującym związkom zawodowym, zawarte w Białej Księdze, pt. Zamiast Sporu (In Place of Strife), opublikowanej w 1969 r. Strajki zostały ocenione w tym dokumencie jako symptom anarchii związkowej i.braku dyscypliny, nie zaś jako wyraz zasadniczego konfliktu interesów między pracownikami a pra­codawcami .Rządowe projekty ustawodawstwa antystrajkowego wywołały gwałtowną reakcję szerokich mas związkowych. W obronie prawa do strajku wystąpiła Rada Generalna TUC, a Wielką Brytanię ogar- strajków protestacyjnych o charakterze politycznym — słowa znaczeniu, jakich nie notowano od czasu wiel- powszechnego w 1926 r.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!