ODWRÓCONA PERSPEKTYWA

Możemy również „odwrócić perspektywę”, uznając, że działalność praktyczna do­wolnego obiektu gospodarującego (np. przedsiębiorstwa), to nic innego jak ciąg rutynowych mikroprzedsięwzięć ekonomicznych, oczekujących wsparcia komputerowego w swej ^warstwie zasileniowej (zwanej opera­cyjno-wytwórczą),; a także informacyjnej .(zwanej również decyzyjno- -zarządczą), albo też w obu wymienionych dziedzinach równocześnie.Zwróćmy wszakże uwagę,. że, bez względu na samą  naturę procesów (problemów) składających się na różnorodne przedsięwzięcia ekonomicz­ne, każde z nich musi zostać opisane w kategoriach informacyjnych, jeżeli ma stanowić przedmiot komputeryzacji Możliwe są przy tym dwa całkowicie odmienne podejścia metodyczne.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!