ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie przez TUC we wrześniu 197ir. od Umowy Społecznej było wyrazem oficjalnego sprzeciwu ruchu związkowego wobec społeczno-ekonomicznej polityki labourzystowskiego rządu. Krok ten oznaczał również powrót do praktyki prowadzenia w zakładach pracy swobodnych negocjacji, podczas których część związków wystąpiła z postulatami podwyżki płac od 10 do 100 proc. Rozdźwięki między ruchem związkowym a rządem labourzystów do­prowadziły do nasilenia walki strajkowej na przełomie lat 1978—1979 i w konsekwencji przyczyniły się w dużym, stopniu do przegranej Labour Party w wyborach powszechnych do Izby Gmin w ma­ju 1979 r.Praktyka z okresu Umowy Społecznej jeszcze raz wykazała, iż wewnątrzpartyjny kanał transmisji związkowych żądań — stwarza­jący największe możliwości oddziaływania związków zawodowych na kierunek rządowej polityki gospodarczej i społecznej — zostaje w efekcie podporządkowany reformistycznym koncepcjom społeezno- -gospodarczej polityki Labour Party. Ten stan rzeczy pomniejsza i osłabia możliwości uwzględnienia w oficjalnych programach pań­stwowej polityki społeczno-gospodarczej autentycznych dążeń i in­teresów mas związkowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!