ODPOWIEDŹ RZĄDU

W odpowiedzi na to rząd Heatha nie tylko wprowadził stan wyjątkowy w gospodarce, ale ustanowił system pracy, w którego wyniku gospodarka poniosła szkody wyrażające się kwotą przewyższającą 800 razy koszty spełnie­nia tych postulatów, których domagali się górnicy. Mimo iż polityka konserwatystów zmierzała do poróżnienia górników ze społeczeń­stwem, strajk został poparty przez masy pracujące Wielkiej Brytanii innych krajów. W następstwie tych wydarzeń konserwatyści rozpi­sali wybory do Izby Gmin, a o poniesionej przez nich porażce wybor­czej w dużej mierze przesądził negatywny stosunek ruchu związko­wego do ich polityki. Nowo utworzony labourzystowski gabinet Ii. Wilsona natychmiast spełnił żądania górników.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!