ODBICIE ROZŁAMU

Odbiciem rozłamu we francuskim ruchu związkowym była też przynależność poszczególnych central do różnych międzynarodowych organizacji związkowych: CGT należała do Światowej Federacji Związków Zawodowych, ŚFZZ, natomiast CGT-FO — do Międzyna­rodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, MKWZZ, a CFTC — do Międzynarodowej Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych, MKChZZ. Jesienią 1948 r. z CGT wyodrębniła się nowa federacja, grupująca nauczycieli, pracowników naukowych szkół wyższych i personel ad­ministracyjny oświaty — Federacja Pracowników Oświaty (Fedśra- tion de l’Education Nationale, FEN). Była jedyną centralą związkawą we Francji, która przyjęła w swojej strukturze i funkcjonowaniu możliwość istnienia zorganizowanych nurtów. W ówczesnej sytuacji ułatwiło jej to utrzymanie organizacyjnej jedności wobec dążeń do pogłębienia rozłamu, podejmowanych przez działaczy CGT-FO.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!