OCENA FORM

W więk­szości opracowań sporo miejsca w tej części zajmuje ocena różnych form kooperacji związków zawodowych z pracodawcami w sferze stosunków produkcji oraz zarządzania środkami produkcji.W poszczególnych przypadkach zostały także przedstawione formy i sposoby wpływania związków zawodowych na politykę społeczną i ekonomiczną współczesnego państwa kapitalistycznego. Pod tym względem opracowanie poświęcone ruchowi związkowemu w Sta­nach Zjednoczonych zostało dodatkowo wzbogacone artykułem na temat roli amerykańskich związków zawodowych w polityce za­granicznej USA.W rezultacie zarysowany w tej książce obraz ruchu związkowego w kilku czołowych państwach kapitalistycznych nie pretenduje do jego globalnej oceny, stanowi jedynie przyczynek mający ułatwić Czytelnikowi zorientowanie się w stadium rozwoju ruchu związko­wego w systemie kapitalistycznym, jego strukturach oraz przemia­nach i orientacjach ideologicznych, społecznych, politycznych, jakim on podlega, a także w jego realnych możliwościach efektywnej rewindykacji na rzecz pracowników.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!