OBOWIĄZKOWA ZASADA

Ustawa wprowadza obowiązkową zasadę taj­nego głosowania w wyborach władz związkowych, a także pięcio­letnią kadencję osób sprawujących funkcje związkowe. Zawiera też zasadę, według której każdorazowa decyzja o strajku musi zostać powzięta w drodze głosowania tajnego przez wszystkich członków związku. W tej grupie przepisów ustawy mieszczą się też postano­wienia przewidujące wytoczenie związkowi powództwa cywilnego w przypadku naruszenia procedury głosowania w sprawie strajku. O    politycznym charakterze ustawy przesądzają postanowienia drugiej grupy przepisów. Zmierzają one do podważenia finansowego oparcia Labour Party, której fundusz polityczny w 90 procentach tworzą dotacje afiliowanych przy partii związków zawodowych. W szczególności ustawa przewiduje obowiązek uzyskiwania co 10 lat zgody członków związku na tworzenie funduszu politycznego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!