NURT SYNDYKALISTYCZNY

W pierwszych latach dwudziestego wieku w brytyjskim ruchu związkowym przybrały na sile tendencje syndykalistyczne .Ich przejawem było zawiązanie w kwietniu 1914 r. koalicji związków górników, kolejarzy i transportowców. Nurt syndykalistyczny gru­pował te radykalne kręgi klasy robotniczej, które przyjmowały orientację socjalistyczną, ale odrzucały potrzebę istnienia robotni­czej partii politycznej, wyznając pogląd, że działalność samych związków zawodowych wystarczy, by zmienić na lepsze sytuację mas pracujących. Syndykalizm postawił sobie za ostateczny cel ustanowienie ładu społecznego opartego na związkach zawodowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!