NIELEGALNIE STOSOWANA ZASADA

Od rejestracji uzależniona była także legalność strajku, jego zor­ganizowanie zostało poddane określonej procedurze, do której nale­żało uprzedzenie we właściwym terminie pracodawcy. Minister pracy został przy tym upoważniony do wydawania sądowego zakazu straj­ku na czas określony z ważnych powodów wymienionych w ustawie i do zobowiązania związku zawodowego, by przeprowadził wśród za- ogi głosowanie w celu uzyskania jej zgody na strajk. Wszelkie inne strajki zostały określone jako nielegalne i mogły spowodować ich sądowy zakaz (obligatoryjny), żądania odszkodowawcze oraz lokaut.Ustawa ponadto uznawała za nielegalną stosowaną przez związki zawodowe zasadę „zakładu zamkniętego”, na mocy której pracę w przedsiębiorstwie, gdzie była ona stosowana, mógł otrzymać jedy­nie członek odpowiedniego związku zawodowego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!