NIEKTÓRE INSTYTUCJE

Do tego czasu niektóre jego instytucje (np. system parlamentarny) mogą być wykorzystane w walce klasowej, prowadzącej do zmiany ustroju społeczno-ekonomicznego i charakteru państwa. Stanowisko anarchistyczne, postulujące zniesienie wszelkiej władzy politycznej, a więc i państwa, odrzucało możliwość wykorzystania instytucji pań­stwowych do walki klasy robotniczej, prowadziło do absolutyzacji walki ekonomicznej. Reformistyczne stanowisko absolutyzowało z kolei walkę ekonomiczną przy jednoczesnej akceptacji państwa burżuazyjnego oraz uznaniu jego ponadklasowej istoty i roli w spo­łeczeństwie.Po powstaniu CGT zaistniała konieczność wypracowania jednolitego stanowiska ruchu związkowego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!