NAS SZCZEBLU REGIONÓW

W TUC jest zrzeszonych 113 związków, obejmujących przeszło 11 min związkowców — liczbę stanowiącą 92 proc. wszystkich związkowców Wielkiej Brytami.Na szczeblu regionów działa 9 rad regionalnych TUC (regional councils) , a w ich liczbie Walijska Rada Związków Zawodowych (Wales Trades Union Council)42. Do zadań tych organów należy re­prezentacja interesów związków zawodowych danego regionu wobec instancji państwowych szczebla regionalnego, koordynacja działalno- ści związków i utrzymywanie więzi między ruchem związkowym re­gionu a TUC. W radach regionalnych jest afiliowanych 20 tys. lokal­nych oddziałów związków zawodowych Anglii i Walii.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!