NAJWIĘKSZY ZAKRES

Tradycyjnie największy zakres komputeryzowanych przedsięwzięć go­spodarczych dotyczył zawsze zarządzania przedsiębiorstwami produkcyj­nymi. W tej grupie była stosowana najczęściej idea dziedzinowego po­dejścia do komputeryzacji. Wynikała ona z faktu, że w organizacji całego procesu produkcyjnego można wyróżnić pewne obszary (dziedziny) ru­tynowych działań o charakterze ekonomicznym. Najbardziej klasyczny? podział pozwala wyróżnić następujące dziedziny:techniczne przygotowanie produkcji,   planowanie i organizację produkcji,   gospodarkę materiałową,  gospodarkę środkami trwałymi,gospodarkę kadrową (zatrudnieniowo-płacową),  rozliczanie kosztów produkcji,  sprzedaż i analizę rynku,  sprawozdawczość i analizę ekonomiczną,  rachunkowość.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!