NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK

Najważniejszym czynnikiem, który określa obecny stan ruchu zawodowego w Wielkiej Brytanii, jest projektowane przez konserwa­tystów ustawodawstwo w sprawie związków zawodowych. Ogłoszone w Białej Księdze w połowie 1983 r. założenia nowego prawa związ­kowego wywołały ożywioną dyskusję publiczną. Już na mocy regu­lacji prawnych zawartych w ustawach o zatrudnieniu z 1980 i 1982 r. ograniczone zostały prawa związków zawodowych w zakresie rygo­rów systemu „zamkniętego zakładu” (closed shop — wyłącznego za­trudnienia w zakładzie członków związków zawodowych) i solidarno­ściowych akcji strajkowych (tzw. secondary picketing) . Jednak uchwalona przez Izbę Gmin 1 listopada 1984 r. ustawa, za której autora uchodzi minister zatrudnienia Norman Tebbit, ma wyraźnie polityczną wymowę.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!