NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Oto najważniejsze cechy charakterystyczne ruchu związko­wego w tych krajach, przedstawione w niniejszej publikacji:W sferze organizacyjnej jest on ilustracją wszelkich znanych form zrzeszania się ludzi pracy w zawodowe organizacje pracownicze. Poszczególne związki stosują rozmaite zasady we- wnątrzzwiązkowej solidarności i demokracji oraz w różny sposób wyrażają i forsują swoje związkowe interesy.Sfera polityczna ruchu związkowego badanych krajów odznacza się występowaniem większości znanych i zakorzenionych w tym ruchu orientacji ideologiczno-społecznych, takich jak nurty: socjaldemokratyczny, liberalny, chrześcijański, komunistyczny, anarchosyndykalistyczny, a także — neofaszystowski. Zakres wpły­wów poszczególnych prądów ideologicznych na ruch związkowy autorzy niniejszego opracowania przyjęli za kryterium przy syste­matyzowaniu związkowych nurtów i orientacji politycznych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!