NAJMOCNIEJSZA POZYCJA

Najmocniejszą pozycję w brytyjskim ruchu związkowym na prze­łomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zdobyła sobie grupa oportumstyczne nastawionych przywódców sześciu największych związ­ków zawodowych 60 zrzeszonych w TUC (por. zestawienie na s. 71) Podstawą wpływów tej grupy, jak również innych przywódców związkowych z kręgu prawicy ruchu, były – oprócz preferencji proceduralnych  — następujące czynniki: niemal monopolistyczne panowanie trade-unionistycznej ideologii w klasie robotniczei- ży­wiołowy, nie uświadomiony charakter protestu mas pracujących- trwałość iluzji reformistycznych, podbudowywanych umiejętną po­lityką socjalną kół rządzących.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!