NAJISTOTNIEJSZE ŻĄDANIA

Ten okres wzbogacił masy związkowe o nowe doświadczenia i nie zahamował rozwoju ruchu robotniczego. Po uchyleniu ustaw antykoalicyjnych w 1825 r. związki zawodowe były silniejsze niż w roku 1800 .Doświadczeniom nabytym przez związki w latach 1800—1825 należy przypisać utworzenie w 1833 r. Krajowego Związku Związ­ków Zawodowych (National Trades Union). Przyjęty na zjeździe założycielskim statut ustanowił, że każdy z dotychczas istniejących związków zawodowych jest odtąd oddziałem ogólnokrajowego związku zawodów, zachowując własne foimy organizacyjne i usta­lenia statutowe. Wspólnymi organami dla poszczególnych organizacji związkowych były rady okręgowe i Wielka Rada na szczeblu kra­jowym. Do najistotniejszych żądań wysuwanych przez National Trades Union należały postulaty w sprawach: ośmiogodzinnego dnia pracy, powszechnego i demokratycznego prawa wyborczego, corocz­nych wyborów do parlamentu.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!