NAJBLIŻSZY CEL

Jego celem najbliższym było uproszczenie struktury związków zwiększenie z myślą o akcji bojowej — siły ich oddziaływania. Jak podkreślono w „The Industrial Syndicalist”, źródłem „fatalnej słabości ’ ówczesnego brytyjskiego ruchu związkowego była „po prostu, jeśli nie wyłącznie, odrębność 1100 związków w Zjedno­czonym Królestwie oraz całkowity brak prawdziwego ducha soli­darności klasy robotniczej”  i w związku z tym niezdolność związ­kowców do wykorzystania istniejących już możliwości oparcia walki klasowej na podstawach naukowych. Z projektami zwiększenia kompetencji związków zawodowych występowali też w tym czasie ideolodzy socjalizmu gildyjnego (guild socialism). Ten kierunek ruchu uformował się jako fronda w Towarzystwie Fafoiańskim.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!