NA SŁYNNEJ KONFERENCJI

Wówczas to, na słynnej konferencji związ­ków zawodowych w Memoriał Hall, 27 lutego, z inicjatywy orga­nizacji robotniczych powzięto decyzję o ukonstytuowaniu Komitetu Reprezentacji Robotniczej (Labour Representation Committee). Od 1906 r. przyjął on dotychczas obowiązującą nazwę Partii Pracy.  Utworzenie Labour Party stało się ważnym wydarzeniem w życiu brytyjskiego ruchu związkowego. Nie przyjęła ona jednak nigdy programu rewolucyjnego skrzydła ruchu robotniczego, a wybór parlamentarnej drogi walki o władzę spowodował jej całkowite wrośnięcie w istniejący, burżuazyjny system polityczny. Oportu­nizm i reformistyczna polityka pchały ją w kierunku centrowym. Dlatego też nie była ona w stanie wnieść do programu ruchu związ­kowego takich treści, które wdrożone do praktyki mogłyby walkę interesy robotnicze toczoną przez związki w ramach systemu kapitalistycznego poprowadzić w kierunku przekształcenia struktury społeczeństwa kapitalistycznego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!