NA NADZWYCZAJNYM KONGRESIE

Na nadzwyczajnym kongresie, który odbył się 6—7 listopada 1964 r., mniejszość uzyskała przewagę i opowiedziała się za dalszą radykalizacją programu i walką o „demokratyczny so­cjalizm”, za jednością ruchu związkowego. Zmieniono również nazwę centrali związkowej na Francuską Demokratyczną Konfederację Pra­cy (Confederation Franęaise Democratiąue du Travail, CFDT). Ewo­luowała ona ku orientacji lewicowo-socjalistycznej, zrywając z cha­decką doktryną CFTC. Decyzjom kongresu nie podporządkowało się około 10 proc. dotychczasowej liczby członków CFTC; pozostali oni przy dawnej nazwie i chrześcijańskiej doktrynie społecznej. Do 1970 r. obie nowe centrale odwoływały się do tradycji CFTC sprzed 1964 r. Dla potwierdzenia tej ciągłości CFDT używała podwójnej nazwy CFDT/CFTC, CFTC zaś przy swojej nazwie używała określe­nia „dotychczasowa”. Sprawę tę uregulowano w porozumieniu z 11 stycznia 1971 r., zgodnie z którym CFTC pozostała jedynym spadko­biercą tradycji chrześcijańskiego ruchu zawodowego, a obie centrale zrezygnowały z uzupełniających określeń w swoich nazwach.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!