NA MOCY PRZEPISÓW

Opór szeregowych związkow­ców wobec takiego stanowiska parlamentu, spotęgowany wieloma dodatkowo poczynionymi krokami władz, zmierzającymi do zaha­mowania działalności strajkowej związków, doprowadził ostatecznie w 1875 r. do zastąpienia ustaw o spiskach ustawami o zabezpiecze­niu własności oraz o pracodawcach i robotnikach.Z mocy przepisów ustaw o spiskach, uzupełnionych dodatkowymi artykułami skierowanymi przeciwko związkom, wszelkie przygoto­wania ze strony związków do zbiorowych wystąpień w sprawach warunków pracy i płac tylko wtedy nie podlegały karze, gdy od­bywały się w obecności pracodawców. Wszystkie inne „koalicje i porozumienia” uznawano w świetle obowiązujących przepisów prawa za karalne.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!