NA KONGRESIE

Na kongresie w 1985 r. udało się także umiarkowanym rozładować dotychczasowe spory, między innymi przez powołanie kilku komisji do spraw związanych z nowym ustawodawstwem związkowym M. Thatcher. Miało to na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w dłuższym okresie czasu, a tym samym niedopuszczenie do soonta- niczności i konfrontacyjnego odniesienia się do posunięć konserwa­tywnego rządu. Kolejnym przejawem stabilizowania się tendencji umiarkowanej w łonie TUC było kompromisowe stanowisko kongresu wobec Narodowego Forum Gospodarczego, w ramach którego związ­kowcy, pracodawcy i rząd winni wspólnie dyskutować nad proble­mami funkcjonowania angielskiej gospodarki. Na tym forum miano także podejmować problem wynagrodzeń; stanowiło to naruszenie dotychczasowej koncepcji związkowej opierającej się na wolności ne­gocjowania i zawierania umów o pracę.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!