NA GRUCIE BRYTYJSKIM

Przypadający na lata 1970—1974 okres rządów Partii Konserwa­tywnej był dla ruchu związkowego etapem wzmożonych walk strajkowych. Zgłaszane w tym okresie społeczne i gospodarcze postulaty związków zawodowych znajdowały znacznie żywszy oddźwięk w kie­rownictwie opozycyjnej Labour Party. Z myślą o poprawie sytuacji mas pracujących, a także z zamiarem rozładowania społecznego niezadowolenia szerokich mas związkowych, wywołanego skutkami labourzystowskiej „polityki dochodów”, przedstawiono koncepcję „jakości życia (ąuality of Uje). Na gruncie brytyjskim była ona propagowana przez kierownictwo labourzystowskie jako odpowiedź na postulaty kół związkowych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!