NA FORUM ORGANÓW

Na przykład w okresie międzywojennym, gdy ustawą z 1927 r. wprowadzono za­sadę nakazującą każdemu członkowi związku zawodowego pragnące­ mu wstąpić do partii złożenie pozytywnej deklaracji, liczba członków Labour Party spadła o ponad 1 min. Przywróceniei w 1946 r. po­przednio obowiązujących zasad w tej sprawie znowu automatycznie wpłynęło na zwiększenie liczebności partii o 1700 tys. członków .Decydujący głos przypada przedstawicielom związków zawodo­wych tia forum dwóch naczelnych organów partyjnych, a mianowicie Konferencji Partii Pracy (Labour Party Annual Conference) i Kra­jowego Komitetu Wykonawczego (National Executive Committee) Partii Pracy. Na forum tych organów partii najsilniej dają znać o    sobie dążenia szerokich mas członkowskich ruchu labourzystowskiego.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!