NA DOROCZNYM KONGRESIE

W 1889 r. na dorocznym kongresie związkowym zapadła decyzja zwołania konferencji po­święconej przedyskutowaniu możliwości wprowadzenia do Izby Gmin reprezentatywnej liczby deputowanych robotniczych. W trakcie dy­skusji toczących się między przedstawicielami poszczególnych nur­tów ruchu robotniczego 16 ostatecznie przeważyła idea bezpośredniej reprezentacji robotniczej w parlamencie. Ten cel był też głównym motywem utworzenia Partii Pracy (Labour Party). Znalazło to wy­raz w statucie partii — w passusie formułującym jej cele na pierw­sze miejsce wysunięto: „Zorganizowanie i umocnienie Labour Party w parlamencie i kraju” Zrodzona z potrzeby wyjścia ruchu związkowego na arenę par­lamentarną, Labour Party pojawiła się w brytyjskim systemie politycznym w 1900 r.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!