MODELOWE PRZEDSTAWIENIE

Przechodząc do modelowego przedstawienia wybranych -zagadnień współczesnego funkcjonowania i perspektywicznego rozwoju rynku pro­duktów. informatycznych, pragniemy zwrócić uwagę na następującą okoliczność. Otóż produkt’ informatyczny, stanowiący materialny przed­miot obrotu rynkowego, musi odpowiadać pewnym standardom produkr cyjnym oraz dystrybucyjnym. Za jakość wytwórczą odpowiada producent, za jakość dystrybucyjną — jednostka rozpowszechniająca produkt. Dla po­tencjalnego użytkownika jest to łączny standard komercyjny, za który gotów jest płacić stosowną kwotę. Żeby jednak dany produkt informa­tyczny mógł spełnić swoje przeznaczenie, czyli zaspokoić określoną po­trzebę informacyjną użytkownika, niezbędny jest również standard ko­rzystania z produktu, zgodny z określonymi regułami technologiczno- -eksploatacyjnymi.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!