MIEJSCE W PROGRAMIE

W pro­gramie znalazły się ponadto zapowiedzi wprowadzenia: „nowej społecznej i ekonomicznej równości”; „sprawiedliwego podziału bo­gactwa narodowego”; „kontroli nad potężnymi siłami prywatnymi” oraz koronne zobowiązanie „doprowadzenia do zasadniczego i nie­odwracalnego przesunięcia w równowadze sił i podziale bogactwa narodowego na korzyść ludzi pracy” .Podstawą realizacji tego programu miała być Umowa Społeczna (The Social Contract), którą uznano za „serce manifestu” wybor­czego, ogłoszonego w październiku 1974 r. „Obejmuje ona — jak podkreślano w tym dokumencie — całą politykę narodową. Jest porozumieniem, na którego podstawie Labour Party i związki za­wodowe określają swe główne cele” ,. Jeszcze w etapie formuło­wania zasad Umowy Społecznej jeden z czołowych polityków Partii Pracy, J. Callaghan, zwracał uwagę, iż głównymi celami tego pro­gramu będą: dążenie do zapewnienia prawa do pracy, kontrola inflacji, eliminacja ubóstwa, wzrost płac realnych przez zwiększenie wydajności pracy, rozszerzenie własności społecznej, wprowadzenie systemu podatków wyrównawczych.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!