MASOWOŚĆ ODBIORCÓW

Jest to z jednej strony efektem’dysponowania określonym .sprzęty-komputerowym – t;;dużych. opó^eń vnaszego kraju w stosowaniu nowoczesnej technologii przetwarzania, z drugiej zaś świa­dectwem niedoceniania roli odbiorcy-klienta, który dla obiektu komunalT nego jest wyłącznie odbiorcą określonej. usługi i realizatorem wystawio­nego za .,tęj usługę/rachunku, pomijana jest natomiast całkowicie jego indywidualność własna.. Mówiąc dobitniej, klient musi z usługi skorzystać wobec jej monopolistycznego charakteru (nie można zrezygnować z użyt­kowania energii elektrycznej czy gazu), a zatem musi się podporządkować regułom rozliczeń narzuconym przez obiekt.Tymczasem, z uwagi na masowość odbiorców i społeczne reperkusje trybu działania systemu informatycznego dla obiektu komunalnego, systemy takie powinny być projektowane i wdrażane ze szczególną troską.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!