LEPSZE ZABEZPIECZENIE PRAW

Między innymi polegało to na lepszym zabezpieczeniu praw nie zrzeszonych, ponieważ przywróce­nie zasady „zakładu zamkniętego” nie pociągało żadnych negatyw­nych skutków dla tych, którzy powstrzymali się od wstąpienia do związku zawodowego lub z niego wystąpili, jeśli nastąpiło to z po­wodów religijnych lub innych ważnych przyczyn. Kolejną próbę zdyscyplinowania związków zawodowych przez ograniczenie ich praw i wolności podjął konserwatywny rząd M. Thatcher w latach 1980—1985. W latach 1980—1982 na mocy tzw. Employment Acts zabronione są strajki solidarnościowe w obronie osób trzecich oraz strajki z powodu wewnątrzzwiązkowych sporów. Ponadto można legalnie zwolnić z pracy aktywistę związkowego, jeśli pod osłoną działalności związkowej uprawia on propagandę poli­tyczną.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!