ŁATWE DO SPRAWDZENIA

Nasz oryginalny’ problem’ sprowadziliśmy więc do’ rozwiązania dwóch problemów: skonstruowania listy studentów, co robimy za pomocą relacji, lista, oraz wyznaczenia długości tak zbudowanej , listy,’czego jeszcze nie umiemy zrobić. Wyznaczenie-‚długości listy jest sprawą łatwą. Lista pusta ma oczywiście długość 0. Długość dowolnej niepustej listy to długość reszty tej listy plus 1. Możemy to zapisać w następujący sposób, przyjmując, że pierw­szym argumentem relacji’„długość” jest lista, a drugim: liczba będąca długością tej listy. Jak  łatwo sprawdzić, jest to poprawna definicja rekursyjna, gdyż pierwszy argument definiowanej relacji długość po prawej stronie sym­bolu „jeśli” jest mniejszy, bo pozbawiony pierwszego elementu X, w sto­sunku do analogicznego argumentu w nagłówku tej reguły.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!