KRAJOWE CENTRUM RUCHU ZWIĄZKOWEGO

Krajowym centrum ruchu związkowego jest Kongres Związków Zawodowych, TUC. Oprócz TUC, który jest organizacją ogólnokrajo­wą, działają również centrale regionalne, o charakterze i strukturze bardzo zbliżonej do TUC. Należy do nich Szkocki Kongres Związków Zawodowych (Scottish Trades Union Congress) oraz w Ulsterze — Północno-Irlandzki Komitet Irlandzkiego Kongresu Związków Zawo­dowych (Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions). Duża grupa szkockich i północnoirlandzkich związków za­wodowych należy równocześnie do TUC i własnych central regional­nych. Przeszło połowa ogółu pracujących w Wielkiej Brytanii, tj. blisko 12 min, należy do 488 związków zawodowych, w tym 24 naj­większe liczebnie związki skupiają blisko 3/4 ogółu związkowców 40 (dane z końca 1975 r. i początku 1976 r.)

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!