KONTROLA ROBOTNICZA

Konkretnie kontrola robotnicza miała objąć planowanie produkcji i zapewnić wpływ załóg na skład osobowy kierownictwa zakładów. Zwolennicy wprowadzenia kontroli robotniczej uznali za możliwe osiągnięcie w tej sprawie porozumienia z kierownictwem zakładów. Ich zdaniem zbieżność żądań robotniczych z postępowymi tendencjami w kierownictwie przemysłu, zmierzającymi do odbiurokratyzowania systemu zarządzania, stwarzała realne szanse przedy­skutowania tych postulatów .Reformistyczny wariant „demokracji przemysłowej”, reprezento­wany przez kierownictwo ruchu związkowego i Labour Party, został przedstawiony w broszurze pióra H. Wilsona, zatytułowanej Demo­kracja w przemyśle. Koncepcja „demokracji przemysłowej” jest tam przedstawiona przede wszystkim jako narzędzie współpracy klasowej. Świadczą o tym reformistyczne motywy „wzrostu produkcji” i „po­koju w przemyśle”.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!