KONSERWATYWNY RZĄD

Obecny konserwatywny rząd M. Thatcher za punkt wyjścia linii politycznej wobec ruchu związkowego przyjął następujące postulaty: ogranicze­nie wpływów i znaczenia związków zawodowych w organizowaniu tzw. wtórnych akcji strajkowych; wybór władz związkowych w głosowaniu tajnym; odpowiedzialność cywilnoprawną związku za ogłoszenie strajku bez uprzedniego głosowania załogi; ograniczenie prawa zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie wyłącznie do członków związków zawodowych („system zamkniętego zakładu”); okresowe wyrażanie zgody związkowców na tworzenie funduszu politycznego, przeznaczonego na finansowanie Labour Party. Manifest wyborczy Partii Konserwatywnej z 1983 r., wyliczając przytoczone postulaty, odwołuje się w tej kwestii do postanowień rozwiniętych w opublikowanej w 1982 r. Zielonej Księdze pt. Demokrucja w związkach zawodowych oraz do przepisów ustaw o             zatrudnieniu z lat 1980 i 1982 (Employment Acts, 1980 and 1982).

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!