KONFRONTACJA RZĄD — ZWIĄZKI ZAWODOWE

Postępujące etapami ograniczenia praw i wolności związkowych pod rządami partii konserwatywnej nie wynikały z określonej sytua­cji społeczno-gospodarczej, lecz miały charakter strategiczny. Oka­zało się bowiem, że partia konserwatywna, będąc jeszcze w opozycji, planowała „rozprawę” ze związkami zawodowymi jako jeden z waż­nych warunków umocnienia swojej władzy w przyszłości. Już pod koniec lat siedemdziesiątych grupa parlamentarzystów konserwatyw­nych (pod kierownictwem Nicholasa Ridleya, późniejszego członka gabinetu M. Thatcher) uznała, że przyszłym przedmiotem sporu, traktowanym jako pretekst do konfrontacji z ruchem związkowym, będzie kwestia urentownienia wydobycia węgla. Zgodnie z tymi prze­widywaniami jeszcze przed objęciem władzy ustalono odpowiednie środki, które winny być zastosowane w celu ochrony pozycji rządu na wypadek konfrontacji z górnikami.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!