KONFIGURACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

Innymi słowy, model idealny przewiduje taką konfigurację podstawowych elementów eduka­cyjnych, która satysfakcjonuje w sposób doskonały i wszystkich, i każdego z osobna w społeczeństwie, w którym naczelna zasada ustawicznego kształcenia się jest następująca: nie trwała specjalizacja, lecz maksymal­na adaptacja do rewolucyjnych przemian w nauce, technice i gospodarce u schyłku XX w. Przeciwstawieniem tak kontrastowo zarysowanego modelu idealnego jest koncepcja realizowalna praktycznie, która nie traktuje rozstrzygnięć kardynalnych w żadnej ze sfer sztywno i ostatecznie, toleruje rozmaite scenariusze edukacyjne i typuje wybiórczo ze zbioru rozwiązań dopusz­czalnych najkorzystniejsze w danym czasie wersje wykonawcze.

Cześć, tu Róża! Witam Cię na moim rozkwitającym blogu poświęconym technice. Podzielę się z Tobą wskazówkami, wiedzą i informacjami jakie posiadam w tym temacie! Mam nadzieję, że się nie zawiedziesz!